• Cezayir İthalat Kotaları Nedeniyle Gümrükte Bekletilen Mallar Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi : TOBB'un 17.08.2017 tarih ve 12882 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile ; Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Bankalar Birliği'ne gönderdiği talimata atfen, ithalat kotaları nedeniyle Temmuz başından bu yana gümrüklerde bekletilen malların siparişleri kotaların ilanından önce verilmiş olanların ithalat işlemlerine ilişkin ödemelerin yapılabileceğinin bildirildiği ifade edilerek konunun üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

-
 
Adres: Erciş yolu üzeri 2. km
Tel: 0432 215 45 30